bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

Новият КИРОВЕЦ К-7

Възможностите за самодиагностика, генерираният информационен поток и автоматизацията на процесите, интегрирани в новия КИРОВЕЦ К-7, го поставят в центъра на цифровото земеделие, защото всичко в земеделието започва от трактора.

  • Описание на изображение...
  • Описание на изображение...
  • Описание на изображение...

На 12 юли в Санкт Петербург на официална среща на дилърите на КИРОВЕЦ бе представен обновеният трактор от серията К-7. Новата машина ще замести съществуващата линия трактори К-7, внедрявайки основи за бъдещо развитие. Нововъведенията в седма серия КИРОВЕЦ ясно доказват, че Петербургският тракторен завод не изостава от световните тенденции. Новите технически решения за повишаване ресурса и комфорта на оператора бяха посрещнати от аудиторията с възторг. Нещо повече – вече в К-7 е вградена система за отдалечен мониторинг „ОМНИКОММ”. Възможностите за самодиагностика, генерираният информационен поток и автоматизацията на процесите, интегрирани в КИРОВЕЦ К-7, го поставят в центъра на цифровото земеделие, защото всичко в земеделието започва от трактора.

Новата платформа за моделната серия К-7 дава възможност за вграждане на двигатели с мощност над 500 к.с. Повишената енергонаситеност, както и съществуващите решения за гумени вериги на КИРОВЕЦ прави серията К-7 готова за още по-големи натоварвания във всякакви условия, като едновременно с това щади оператора на машината, за да могат фермерите да постигнат висока икономическа ефективност.

Земеделието освен страст и призвание е и бизнес – динамичен и напрегнат и като такъв трябва да бъде високо ефективен.