bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

Мулчираща дискова брана ДОМИНАНТА от ПромАгро Русия

Превъзходно постига високи резултати при усвояване на необработваеми земи, гъста растителност, при технологии с многогодишни треви и много растителни остатъци след жътва.

  • Описание на изображение...
Благодарение на патентованото разпределение на работните органи дискова брана ДОМИНАНТА гарантира висококачествена обработка, максимално раздробени растителни остатъци и интензивно смесване на почвата. 
Конструкцията и разположението на работните органи позволяват да се извършват мероприятия на полето с преуплътнена, камениста и покрита с големи количества растителни остатъци почва. 
Разстояние между работните органи - 275 мм. Работен орган не изискващ обслужване, с пружинна защита, стойка от качествена легирана конструкционна високовъглеродна стомана, режещ възел, диск с диаметър 610 мм.

Моделите ДОМИНАНТА Д-520 ПСМ до Д-880 ПСМ са снабдени с тежък тандемен валяк, с конструкция възпрепятстваща задръстване при влажни условия, с П-образни пръстени, устойчив на каменисти повърхности, практически универсален за всички типове почви. 
Бърза и удобна настройка на работната дълбочина чрез система от клипси. Това позволява точно регулиране до 18 см. При транспортиране защитна конзола замества клипсите. Настройката на работната дълбочина на задния ред дискове се извършва с помощта на хидравлични цилиндри монтирани на валяка.
Други ключови характеристики на ДОМИНАНТА са пружинна защита на стойката и режещия възел, както и предпазна вертикална ретракция на стойката до 180 мм. Сила за сработване - 348 кг (превишаващо аналозите). Една точка на смазване. 
Дискова брана ДОМИНАНТА превъзходно постига високи резултати като раздробява растителните остатъци и интензивно разбърква почвата по цялата дълбочина на обработка. 

Подробна информация за продукта:  https://priaspa.com/art/mulchirashha-diskova-brana-dominanta/4