bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

Достъпно финансиране за закупуване на КИРОВЕЦ

Ефективното и конкурентно селско стопанство изисква постоянни инвестиции. Съвместно с водещи финансови институции ние Ви предлагаме преференциални условия за закупуване на КИРОВЕЦ както на лизинг, така и чрез банков кредит.

  • Описание на изображение...
Вече можем да Ви предложим достъпно финансиране за закупуване на КИРОВЕЦ. Съвместно с водещи финансови институции договорихме за Вас преференциални условия, както за лизинг, така и за банков кредит. 

При финансовия лизинг може да се възползвате от преференциални схеми, които да отговарят на Вашите нужди при срок до 60 месеца, одобрение до 2 работни дни при облекчени условия за кандидатстване. Може да избирате сезонни вноски с гратисни периоди, в зависимост от Вашите приходи. Ние гарантираме конкурентни лихвени проценти и тарифни ставки за застраховки, без допълнителни такси в случай на цялостно или частично предсрочно погасяване, без нотариална заверка на договора за лизинг и без вписване в ЦРОЗ. 

За тези от Вас, които не желаят лизинг сме разработили преференциални условия на инвестиционен кредит без допълнително обезпечение и при облекчени условия със срок до 60 месеца и одобрение до 3 работни дни. Срокът на кредита, встъпителната вноска, както и лихвените нива се определят индивидуално след финансов анализ на счетоводните документи на кандидата. 

За повече информация http://kirovets.bg/page/finansirane