bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

СВУ-60

Технически данни

Предварително почистване Вторично почистване
производителност при пшеница, т/час 40,4 14,4 14,1
Зърно в изходният материал, % 97,23 3,19 0,83
Плевелни примеси в изходният материал, % 0,75 0,58 0,04
Слама в изходният материал, % 0 0,07 0,74
Начупено зърно, % 0,16