bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

ОВС-25С

Технически данни

Производителност, т/час 25
Установена мощност, кВт 4,0
Маса, кг 1100
Дължина, мм 2830
Ширина, мм 1900
Височина, мм 2555