bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

Серия MEGA

Технически данни

Машините от серията MEGA са най-производителните, комплексните и резултативните модели продълбочители на италианският производител DANTE MACCHINE. В следсвие на което изискванията към мощността на тракторите с които ще се агрегатират, достигат нови върхове. Възможно е замяна на работните органи с тип "Michel".

 
Модел МEGA500 MEGA600
Работна ширина, метра 5 6
Транспортна ширина, метра 2,5 2,5
Маса, килограми 7500 8000
Транспортна ширина, метра 2,5 2,5
Работна дълбочина, мм 650 650
Брой работни органи, зъби 11 13
Необходима мощност, к.с. 400-450 450-500