bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

ОВС-25М

Технически данни

Производителност, т/час 25
Установена мощност, кВт 9,15
Маса, кг 1890
Дължина, мм 4700
Ширина, мм 5240
Височина, мм 3315