bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

КПС-9

Технически данни

Работна ширина, м 9
Транспортна ширина, м 4,4
Транспортна височина, м 4,2
Работна скорост, км/ч до 18
Транспортна скорост, км/ч до 25
Работна дълбочина, см до 15
Диаметър на валякът, мм 350
Рама, мм 80х80х6
Тегло, кг 3500