bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

ER.MO Серия SPES

Технически данни

Със специално разработената носеща конструкция, без заварки, дупки и завъртане на рамата на 45 градуса спрямо земята, се постига изключителна здравина и гаранция за безаварийна работа при тежки условия. Стандартно окомплектованите SPES плугове с предплужници и опционалната от широк тип отметателна дъска, достигат нови критерии за качество на оранта. Адаптирането към промените в климата, почвените условия и изискванията на терена става бързо и ефективно чрез хидравличното регулиране на работния захват, което е безценно при работа в тесни срокове и силна динамика на полевите мероприятия.

 
Модел
Брой
тела
Необходима
мощност
Работна
ширина 
Работна
дълбочина
Размер на
гредата, мм
Тегло,
кг
Тип на 
корпуса
5/143 5 280-380 180-320 30-40 150х150х16 4400 4S-4M
6/137 6 250-350 210-390 25-35 150х150х16 4500 2M
6/147 6 300-400 210-390 30-40 150х150х16 5000 4S-4M
7/142 7 250-380 250-450 25-35 150х150х16 4700 2M
8/145 8 300-450 290-520 25-35 150х150х16 5000 2M