bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

ER.MO Серия SPES

Технически данни

Специално разработената носеща конструкция, без заварки, дупки и завъртането на рамата на 45 градуса спрямо земята се постига изключителна здравина и гаранция за безаварийна работа при тежки условия. Стандартно окомплектовани SPES плуговете с предплужници и опционалната широк тип отметателна дъска, достигат нови критерии за качество на оранта. Адаптирането към промените в климата, почвените условия и изискванията на терена става бързо и ефестивно чрез хидравличното регулиране на работният захват, безценно "удобство" при работа в тесни срокове и динамика на полевите мероприятия.


 
Модел
Брой
тела
Необходима
мощност
Работна
ширина 
Работна
дълбочина
Размер на
гредата, мм
Тегло,
кг
Тип на 
корпуса
5/143 5 280-380 180-320 30-40 150х150х16 4400 4S-4M
6/137 6 250-350 210-390 25-35 150х150х16 4500 2M
6/147 6 300-400 210-390 30-40 150х150х16 5000 4S-4M
7/142 7 250-380 250-450 25-35 150х150х16 4700 2M
8/145 8 300-450 290-520 25-35 150х150х16 5000 2M