Свържете се с нас: (058) 630 129 , (058) 630 104
bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

За нас

ЕТ „Пряспа – Светозар Киров” работи от 2006 г. като правоприемник на ЕТ „Пряспа – Асен Киров” ,създадена през  1991г. за да задоволи нуждите на земеделските производители от техника. Фирмата е специализирана в продажбата на почвообработваща техника-плугове, култиватори, компактори, дискови брани, сеялки,техника за внасяне на минерални торове и за растителна защита,приспособления за прибиране на царевица и слънчоглед и други машини. Фирмата е представител, вносител и дилър на редица производители от Италия, Испания, Турция, Украйна ,Русия,Полша и др.

В нашата продуктова гама Вие земеделците ще намерите всичко за да бъдете модерни.