bg  Български |  bg  English |  ru  Русский

ОВС-25С

Технически данни

Производителност, т/час 4,5
Установена мощност, кВт 5,2
Маса, кг 1400
Дължина, мм 3300
Ширина, мм 2500
Височина, мм 2800